تعریف LC50 و LD50 (تقسیم بندی سموم بر مبنای درجه سمیت …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 18 دسامبر 2016


تعریف LD50
• مقدار سمی که قادراست ۵۰% حیوانات موردآزمایش رابکشد.
• مثال LD50سم د.د.ت برای موشهای بزرگ ازراه دهان ml/Kg 250 می باشد
• LD50 دیازینون برابر۱۰۰ تا ۱۵۰ mg/Kg می باشد • LD50 مالا تیون برابر۱۰۰۰ تا ۳۵۰۰ mg/Kg می باشد
• LD50 سوین برابر۳۰۷ mg/Kg می باشد

 

تعریف LC50
• عبارتست ازغلظت کشنده سم برای ۵۰%حیوانات مورد آزمایش وبرحسب میکروگرم درلیتراظهارمی دارند (سمیت سموم تدخینی )
• اگرغلظت گازناشی ازمتیل بروماید د رفضا به ۱۰۰تا۲۰۰ ppm برسد چند ساعت تنفس ازآن موجب مسمومیت شد ید شده وممکن است انسان راباخطر مرگ مواجه سازد
• اگرغلظت گازناشی ازقرص فوستوکسین درفضا به ۲۰۰۰ppm درهوابرسد دراند ک مد تی میتواند انسان را بکشد

تقسیم بندی سموم بر مبنای درجه سمیت
• سموم فوق العاده خطرناک LD50دهانی ۰تا۵۰ وپوستی ۰تا۲۰۰mg / kg
• سموم باخطرمتوسط LD50 دهانی ۵۱ تا ۵۰۰ وپوستی ۲۰۱ تا۲۰۰۰ mg /kg
• سموم کم خطرLD50 501 تا ۵۰۰۰ وپوستی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ mg /Kg
• سموم بی خطر LD50 دهانی ۵۰۰۰ + وپوستی ۲۰۰۰۰ + mg /Kg

Article source: http://samnews.ir/?p=311

               
N1420449426 تعریف LC50 و LD50 (تقسیم بندی سموم بر مبنای درجه سمیت ... N1502698000 تعریف LC50 و LD50 (تقسیم بندی سموم بر مبنای درجه سمیت ... N1483515700 تعریف LC50 و LD50 (تقسیم بندی سموم بر مبنای درجه سمیت ... N1319556065 تعریف LC50 و LD50 (تقسیم بندی سموم بر مبنای درجه سمیت ...
     
حشره کش برقی اورجینال 2 کاره آسان خواب چراغ خواب و دور کننده پشه و مگس تیراژه دستگاه تصویه آب خانگی دستگاه تسویه آب خانگی
     

پشه کش نوری یا مگس کش نوری وسیله برای رهایی از شر حشرات موذی در منزل شما

چراغ خواب و دور کننده حشرات تیراژه دفع کننده حشرات مزاحم از محل زندگی و کار شما

دستگاه تصفیه آب با قابلیت 100% تصفیه آب خانگیمه بر هر شیر آبی قابل نصب می باشد

آیا می دانید روزانه چند درصد از مردم از بیماری سنگ کلیه رنج می برند؟؟

     
12,000 تومان buy تعریف LC50 و LD50 (تقسیم بندی سموم بر مبنای درجه سمیت ... 29,500 تومان buy تعریف LC50 و LD50 (تقسیم بندی سموم بر مبنای درجه سمیت ... 23,000 تومان buy تعریف LC50 و LD50 (تقسیم بندی سموم بر مبنای درجه سمیت ... 29,000 تومان buy تعریف LC50 و LD50 (تقسیم بندی سموم بر مبنای درجه سمیت ...
     
     
               
N1313602983 تعریف LC50 و LD50 (تقسیم بندی سموم بر مبنای درجه سمیت ...      
     
دستگاه تسویه آب خانگی با قابلیت تصفیه 1000 لیتر آب      
     

آیا می دانید روزانه چند درصد از مردم از بیماری سنگ کلیه رنج می برند؟؟

     
     
28,000 تومان buy تعریف LC50 و LD50 (تقسیم بندی سموم بر مبنای درجه سمیت ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *