آفت کش ها | کود شیمیایی | کود پودری | کود مایع – شرکت …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 25 آگوست 2017

آفت کش ها

 

حشره کش

 • آبامکتین (ورتیمک ) : کنه­کش و حشره­کش غیر سیستمیک ، نماتدهای خاکزیی – مراحل متحرک کنه­های نباتی – مینوزها – حشرات مکنده – مورچه ها – سوسک برگ­خوار سیب بروی گیاهان زینتی – پنبه – مرکبات – سیب- گردو – سبزیجات – سیب زمینی و سایر محصولات.
 • استامیپرید (موسیلان ) : موارد مصرف : پسیل پسته­­­­­، کرم سیب، مینوز لکه گرد درختان میوه – LD50 گوارشی ۲۱۷ میلیگرم بر kg – حشره­کش سیستمیک – تماسی و گوارشی – از گروه نئونیکوتینوئیدها .
 • کلرپریفوس (دورسبان ) :کلرپریفوس حشره­کش فسفره با تاثیر تماسی – گوارشی و کمی خاصیت تدخینی است. قادر به کنترل آفت بویژه شپشک­های درختان میوه سردسیری و مرکبات مینوز ، برگ سویا سپردارمرکبات
 • سایپرمترین : حشره­کش – برای از بین بردن سوسک – پشه – مورچه – عقرب – زنبور – خرخاکی – موریانه – ساس و هزارپا (۷۰ – ۵۰ cc در ۵ لیتر آب ← m2 100
 • LD50: متوسط در کشنده (median fatal dose) عبارت اند از مقدار معینی از یک سم که اگر روی یک عدد از حیوانات آزمایشگاهی مورد مصرف قرار گیرد به طور متوسط ۵۰% آنان را از بین می برد. هرچه مقدار LD50 بزرگتر باشد سمیت ماده کمتر است. LD50 بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوان استفاده شده برای تعیین درجه سمیت بیان می شود. مثلا LD50 مالاتیون ، ۳۰۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است. تست LD50 توسط (w terewan – جی.دبلیو تروان ) در سال ۱۹۲۷ ابداع شده است.
 • دلتامترین (دسیس) : حشره­کش تماسی پایداری زیاد – گروه پایروتیروئیدها حشره­کش عصبی – اختلال در کانالهای سدیم در طناب عصبی – موارد مصرف : مینوز کله­گرد – در درختان میوه (۵/۰ در هزار محلول پاشی ) پرودینای چغندر قند (۱ لیتر در هکتار ) – پوره سن در گندم (۳۰۰ ml در ha )
 • LC50 : عبارت از غلضت کشـنده سم برای ۵۰% حیوانات و بر حسـب میکروگرم در لیتـر اظهار می­دارنـد(سمیت سموم تدخینی)

*سموم فوق العاده خطرناک LD50 ← ۰ تا ۵۰ پوستی

*سموم با خطر متوسط   ۵۱ تا ۵۰۰

*سموم کم خطر ۵۰۱ تا ۵۰۰۰

*سموم بی خطر ۵۰۰۰

 • دیازینون: حشره­کش – سموم فسفره – از بین بردن مگس ، کنه مخصوصا کنه نولوزانی – حشره­کش و کنه­کش – تماسی، گوارشی با خاصیت نفوذی = کرم سیب – پسیل گلابی – کرم سفید ریشه – انواع شپشک ها – آفات
 • ایندوکساکارب ( اوانت ) : حشره­کش غیر سیستمیک با خاصیت تماسی و گوارشی از گروه اکادیازین کنترل آفات جونده در گیاهان کاربرد دارد ( کرم قوزه ). برای جلوگیری از مقاومت ایندوکساکارب را باید حشره­کش پیرتروئید یا کاربامات ها به کار ببرید .
 • مالاتیمون : حشره­کش و کنه­کش – حشره سخت بالپوشان – ملخ ها – حشرات مکنده – (شته – شپشک – تریپس – مگس – زنجره و … لارو – پروانه ها )
 • پرمترین : حشره­کش تماسی و سریع الاثر و با طیف سریع – تا حدی خاصیت دور کنندگی دارد – کنترل سخت بال پوشان – بال پولک داران – دوبالان – زنبورها – حشرات مکنده – روی برخی از گیاهان زینتی گیاه سوزی دارد ونیترات کلسیم قابل اختلاط نیست .
 • پرمیکارب – (پریمور) : حشره کش انتخابی (متیل کارمابات ) – شته ها در توتون – رز – سبزی و جانیز ۵/۰ تا ۷/۰ kg در هکتار
 • پی متروزین : حشره کش سیستمیک از گروه تریازین برای کنترل شته های توتون و جانیز به میزان ۱ kg در هکتار
 • دیفلوبنزورون ( دیمیلین ) : حشره کش تماسی ، گوارشی ، از گروه بنزوئیل اوره – باعث اختلال در تشکیل کوتیکول می گردد. در زمانی که اکثریت تخم آفت در حال تفریخ شدن و لاروها در سنین اولیه زندگی باشد مصرف نمود.
 • دیمتوات : حشره­کش از گروه فسفات­ها دارد – از کاربرد این حشره­کش بر روی هسته داران به خاطر ایجاد گیاه سوزی و ریزش برگ خودداری گردد. دوره کاریش ۱۴ – ۲۱ روز . شته سبز معمولی – شته سمی – شته چغندر قند – زنجرک سبز – زنجره سبز پنبه – شپشک – شته – تریپس و سایر حشرات مکنده – نماتد ساقه
 • فن والریت : از حشره­کش های پایروتیروئیدی سندتیک بوده که اندکی نیز خاصیت کنه کشی دارد . با تاثیر بر روی سیستم عصب حشرات باعث مرگ آنها می شود . کارنس ۱۰- ۱۴ روز
 • ایمیداکلوپرید ( کونفیدور) : حشره­کش سیستمیک – تماسی – جهت مبارزه با آفات مکنده – مانند شته – کنه و شپشک
 • تیودیکارب – ( لاروین ) : حشره کش سیستمیک با اثر تماس و گوارشی از گروه اگزایم کارابامات است . ازمهار کننده های آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی به شمار می­رود. برای کنترل قوزه پنبه – پروانه چوب خوار پسته (محلول پاشی ) برای ضد عفونی بذورپنبه gr 5 در kg 1 بذر – کرم قوزه kg 1 در هکتار – ۵ در هزار تریپس و ۵/۱ در ۱۰۰۰ پروانه چوب خوار .

 

کنه کش

 • برموپروپیلات ( نئوروت ) : کنه­کش تماسی و غیر سیستمیک ( تمامی مراحل زندگی کنه ها تخم ، پوره ، بالغ ) کنه تار عنکبوتی – کنه زرد شرقی – کنه قرمز
 • بوپروفزین (آپلاود) : حشره­کش تماسی گوارشی – با پایداری زیاد از گروه تیادیازین – سفید بالک (عسلک پنبه ) بالشتک مرکبات
 • فن پروپاترین – (دانیتول ) : حشره­کش و کنه­کش ( با ترکیبات قلیایی قابل اختلاط نیست. کارنس در خاک ۱ تا ۵ روز ، درگیاه ۴ تا ۶ روز می باشد . انواع کنه ها – حشراتی مثل مگس سفید – مینوز ها – حشرات برگخوار و ساقه ها – شته ها – پسیل های روی درختان
 • فن پیروکسی میت- ( ارتوس ) : غیر سیستمیک – پیرانول – تماسی – گوارشی – در سنین مختلف ( تخم ، پوره ، بالغ ) – کنه قرمز – کنه زنگ
 • هگزی تیازوکس (نیسورون ) : کنه­کش (غیر سیستمیک ) ایزوتیازولیدین – تماسی و گوارشی – کنه های زیان آور در درختان مرکبات . برای کنترل کنه مرکبات مقدار ۵۰۰ تا ۷۵۰ cc سم را در ۱۰۰۰ لیتر آب توصیه شده است.
 • پروپارژیت – ( امایت ) : کنه­کش اختصاصی با خاصیت تماسی از گروه سولفیت استرها می باشد که بروی کلیه مراحل رشدی کنه ها موثر می باشد.

 

 

 

قارچ کش

 • کاربندازیم : ایپرودیون + کاربندازیم = قارچ­کش ترکیبی سیستمیک و تماسی با دامنه تاثیر وسیع می باشد – این قارچ­کش اثر حفاظتی – درمانی و نهایت باعث توقف تندش اسپورهای قارچ ها عامل بیماری گردیده و از این راه موثر واقع می­گردد. این قارچ کش با اکثر حشره­کش ها و کنه­کش ها قابل اختلاط است . کنترل بیماری های بذرزاد یکی از اقتصادی ترین روش های مبارزه می باشد . زیرا خسارت بیماری قبل از ظهور علائم و آسیب جلوگیری می نماید . در هنگام تنش خشکی از مصرف این قارچ کش خودداری نمائید. برای اینکه قهوه ای نواری – شیت بلات – خشکیدگی سر شاخه – سرکوسپورا.

(یک در هزار – ۱kg در هکتار – بارش باران پس از مصرف بهبودی اثر کنترلی قارچ کش می­گردد. )

 • هگزاکونازول : قارچ­کش سیستمیک از گروه تری ازول است که با اثر حفاظتی و معالج طیف وسیعی از بیماری های گیاهی را کنترل می کند . بیشترین مورد مصرف در ایران برای سفیدک سطحی مو به میزان ۲۵/۰ در هزار می باشد.
 • کرزوکسیم متیل ( استروبی ) : دارای خاصیت پیشگیری – درمان و ریشه کنی عوامل بیماری زا مانند سفیدک سطحی سیب – جالیز – سبزی و صیفی – لکه سیاه سیب و غیره می باشد – این قارچ­کش با دز ۲/۰ kg در هکتار مصرف میگردد.
 • مانکوزب : قارچ تماسی با اثر حفاظتی است . جهت ضد عفونی بذر – کنترل سیاهک و طیف بسیار وسیع از بیماری های قارچی مورد استفاده قرار می گیرد . سیاهک پنهان گندم (ضدعفونی بذر نسبت به ۲ در هزار ) – سفیدک داخلی یونجه (۲ در هزار ) – سفیدک درونی توتون ( ۲-۱ در هزار ) – برق زدگی نخود (۲۱ در هزار ضد عفونی بذری ) – زنگ میخک ( ۵/۱ -۲ در هزار ) – کنه نقره ای مرکبات ( ۲ در هزار ) – لکه آجری بادام ( ۲ در هزار – نوبت اول ریزش گلبرگ ها نوبت دوم ۱۲ روز بعد ) LD50 =5000mg/kg
 • متالاکسیل : قارچ­کشی از گروه آسیل آلانین می باشد . کاربرد این قارچ کش در خاک های غنی از موارد آلی ممکن است نتیجه مطلوب را در پی نداشته باشد . جهت کنترل بوته میزی جالیز و سفیدک داخلی جالیز بکار می رود. حداقل فاصله سم پاشی تا برداشت ۷ روز می باشد (کارنس ) خیار = پوسیدگی طوفه ۲۰ – ۲۵ کیلوگرم در هکتار . به غیر از کشت های ذکر شده و بیماری نام برده توصیه نمی شود.
 • متاکسیل ( مانکوربسا ) : این قارچ­کش در بازار با نام تجاری ریدومیل ام زد موجود است . قارچ­کش سیستمیک بوده به منظور سفیدک دروغی استفاده شده .
 • پنکونازول ( توپاس ) : قارچ­کش سیستمیک از گروه تری آزول است . کنترل سفیدک پودری انگور بکار می رود . از طریق برگها جذب شده .
 • تیوفانات متیل ( توپسین ام ) : قارچ­کش سیستمیک با اثر حفاظتی – موارد مصرف : پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه – پوسیدگی سفید ریشه و شانکر سیتوسیورایی . برای پیشگیری پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه و پوسیدگی سفید ریشه. ریشه نهال را قبل از کاشت تا محل طوقه در ترکیبی که شامل ۳۰۰ گرم بنومیل یا تیوفانات متیل ، ۱۰ Kg خاک رس – ۵ kg پهن الک شده – و ۱۰۰ لیتر آب می باشد، فرو برده و سپس اقدام به کاشت نهال نموده .

علف­کش

 • کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک) : به منظور گراس­های یکساله مزارع گندم استفاده می­شود. بعد از ۳ برگی شدن گندم و پس از سبز شدن علف هرز بکار می­رود. از مصرف این سم در مزارع جو باید اجتناب کرد. ۵/۰ تا ۸/۰ لیتر در هکتار

علف­هرز – یولاف بهاره – فالاریس- یولاف زمستانی – چچم – جو دره – چاودار – بروموس

 • کلوپیرالید ( لونترال) : واج علف­کش انتخابی – گروه پیریدین کربوکسیلیک اسید – علف­های هرز مزارع چغندر و کلزا به میزان ۶/۰ تا ۸/۰ لیتر در هکتاربه صورت پس رویشی استفاده می گردد. بهترین زمان کاربرد در مرحله ۲ تا ۶ برگی کلزا و کوتیلدونی تا ۸ برگی چغندر قند می باشد.
 • گلایفوزیت (راندآپ) : از گروه اسید فسفونیک است. برای کلیه گیاهان هرز (نازک­برگ و پهن­برگ) ۱ ساله و چند ساله در باغات ، تو زمین­های زراعی و غیرزراعی به صورت مایع قابل حل در آب فرموله می­شود.

علف­کش سیستمیک و غیر انتخابی است:

کلیه علف هرز –( پس از برداشت. ۸–۱۲ لیتر در هکتار یا محلول ۲/۵ –-۱/۵ درصد بسته به نوع مرحله رشدی علف هرز و شرایط محیط)

کلیه علف هرز (قبل از کاشت ۴–۶ لیتر در هکتار و یا محلول ۱– ۲/۵ درصد بسته به نوع مرحله رشد علف هرز و شرایط محیط

 • هالوکسی فوپ آر متیل- (گالانت سوپر) : موجب مختل شدن آنزیم­های سازنده اسید چرب شده و به دلیل فعالیت باقی­مانده آن در خاک علف­های هرزی که دیرتر طوقه می­زند را نیز کنترل می­نماید. انتخابی.

علفهای هرز یکساله مانند خونی­واش – ارزن­وحشی – دم­روباهی – سوروف – جو موشک – گندم و جو وحشی و پوآ

علف­های هرز چند ساله مانند قیاق – مرغ و بیدگیاه

(برای علف­های هرز یکساله از مرحله ۲-۴ برگی تا پنجه زنی کامل و برای علف­های هرز چندساله هنگامی که گیاه ۳۰-۱۵ سانتیمتر باشد = ۶/۰ تا ۲/۱ لیتر در هکتار)

 • ایمازاتاپیر- (پرسویت): با اثر انتخابی – سیستمیک با خاصیت ابقایی از طریق برگ و ریشه جذب می­شود. کنترل علف­های هرز پهن­برگ مزارع یونجه (به میزان ۷۵/۰ – ۱ لیتر در هکتار)

 

 • متری بوزین (سنکور) : از گروه تریازینون – جذب از طریق ریشه و در مواردی توسط برگ ها و قابل انتقال در آوند های چوبی. در سیب­زمینی بهترین زمان سم پاشی مرحله ۲ تا ۴ برگی علف های هرز و ارتفاع ۳ تا ۱۲ سانتیمتر سیب­زمینی است. از مصرف این علف کش در خاک های سبک جلوگیری کنید.

 

 

 

 

 • نیکوسولفورون (کروز) : علف­کش انتخابی – سیستمیک از گروه سولفونیل اوره است. که برای کنترل علف­های هرز باریک برگ در مزارع ذرت به کار می­رود. دز مصرف ۲ لیتر در هکتار در مرحله ۴ تا ۶ برگی ذرت می­باشد. نحوه اثر: نیکوسولفورون بازداررنده سنتز اسیدهای آمینه به خصوص والین و ایزولوسین می­باشد. بنابراین باعث توقف تقسیم سلول و در نهایت متوقف شدن رشد گیاه می­شود.
 • اکسی فلورفن (گلE2) : علف کش سیستمیک از ترکیبات دی­فنیل­­اترها است، که با دوام طولانی در خاک، طیف وسیعی ار علفهای هرز پهن­برگ و باریک­برگ را به صورت پس رویشی در مزارع پیاز کنترل می­کند. دوام آن در خاک ۳۰ روز می­باشد (کارنس).

میزان آب برای تهیه محلول اکسی فلورفن ، ۳۰۰ —۵۰۰ لیتر در هکتار است.

 • پاراکوات- (گراماکسون) : علف­کش از گروه بی­پیریدیل که نحوه اثر آن تماسی با کمی اثر جابجایی و انتقال آن فقط از راه آپوپلاستیک می­باشد. کلیه علف­های هرز (پهن­برگ و باریک­برگ) درختان هسته­دار و مرکبات، سس یونجه و شبدر و اسپرس، نیشکر و سیب زمینی

برای درختان رزاسه و مرکبات ۳ – ۵ لیتر در هکتار وقتی ارتفاع علفها ۱۰- ۱۵ سانتی متر است.

برای سیب زمینی ۳ لیتر در هکتار بعد از سبز شدن علف و قبل از رویش سیب زمینی

 • تری بنورون ­متیل- ( گرانستار) : تری بنورون متیل مانع تقسیم سلولی به وسیله جلوگیری از بیو سنتز اسیدهای آمینه ضروری والین و ایزولوسین می شود.

گندم ۱۰ –۲۰ گرم در هکتار – ۲ تا ۴ برگی شدن علف­ها

Article source: http://armanshimi.com/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%D8%8C-%DA%A9%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%D8%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%81%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4/

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش شبیه سازی بسیار واقعی جمعیت حشرات به کمک نرم افزار Maya آموزش مدل سازی و حجاری کاراکتر بازی حشره غول آسا در 3Ds Max و ZBrush آموزش تکنیک های مدلسازی واقعی حشرات بوسیله ZBrush آموزش متحرک سازی حشرات در Maya
     

آموزش شبیه سازی جمعیت حشرات به کمک ابزارها و امکانات نرم افزار مایا

آموزش ساخت ، مدل سازی و حجاری یک کاراکتر بازی در نرم افزارهای ZBrush و 3Ds Max

آموزش مدلسازی یک عقرب و یک زنبور وحشی با تکنیک های مدلسازی حشرات با ZBrush

آموزش متحرک سازی حشرات بوسیله نرم افزار مایا - بصورت کاملا کاربردی و گام به گام

     
10,000 تومان خرید آموزش شبیه سازی بسیار واقعی جمعیت حشرات به کمک نرم افزار Maya 10,000 تومان خرید آموزش مدل سازی و حجاری کاراکتر بازی حشره غول آسا در 3Ds Max و ZBrush 10,000 تومان خرید آموزش تکنیک های مدلسازی واقعی حشرات بوسیله ZBrush 10,000 تومان خرید آموزش متحرک سازی حشرات در Maya
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
aآموزش ساخت اسکلت بندی ( Rigging ) مناسب برای حشرات در مایا اسپری دافع حشرات نانو با گارانتی شرکتی مستند زیبا و دیدنی حشرات-اورجینال دستگاه حشره کش برقی ریددکس برقی
     

آموزش ساخت اسکلت حشرات که نقش مهمی در انیمیشن سازی دارد

اسپری ضد حشرات نانو دارای شماره پروانه 118/21694 و شماره شناسه نانو 102/3/1139

اورجینال-کاملترین و با کیفیت ترین مجموعه مستند حشرات و خزندگان-

برای دفع حشرات

     
12,000 تومان خرید aآموزش ساخت اسکلت بندی ( Rigging ) مناسب برای حشرات در مایا 16,000 تومان خرید اسپری دافع حشرات نانو با گارانتی شرکتی 7,300 تومان خرید مستند زیبا و دیدنی حشرات-اورجینال 30,000 تومان خرید دستگاه حشره کش برقی ریددکس برقی
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
فروش اینترنتی گیاه حشره خوار یا گیاه مگس خوار یا گیاه گوشت خوار فروش اینترنتی دستبند دافع حشرات باگز لاک | مچبند دافع حشرات Bugs Luck خرید اینترنتی دستبند دافع حشرات باگز لاک | مچبند دافع حشرات Bugs Luck خرید اینترنتی گیاه حشره خوار یا گیاه مگس خوار یا گیاه گوشت خوار
     

گیاه حشره خوار | آیا می خواهید یک گیاه زیبای گوشت خوار داشته باشید؟‬

مچبند دافع حشرات بهترین محصول بهداشتی سال 2012

تایید شده ترین راه حل برای دفع حشرات مزاحم می باشد

گیاه حشره خوار | آیا می خواهید یک گیاه زیبای گوشت خوار داشته باشید؟‬

     
12,000 تومان خرید فروش اینترنتی گیاه حشره خوار یا گیاه مگس خوار یا گیاه گوشت خوار 12,000 تومان خرید فروش اینترنتی دستبند دافع حشرات باگز لاک | مچبند دافع حشرات Bugs Luck 12,000 تومان خرید خرید اینترنتی دستبند دافع حشرات باگز لاک | مچبند دافع حشرات Bugs Luck 12,000 تومان خرید خرید اینترنتی گیاه حشره خوار یا گیاه مگس خوار یا گیاه گوشت خوار
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول  
     
طرح توجیهی تولید اسپری حشره کش -اورجینال طرح توجیهی تولید کویل حشره کش -اورجینال طرح توجیهی تولید حشره کش زیستی -اورجینال  
     

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

 
     
14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید اسپری حشره کش -اورجینال 14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید کویل حشره کش -اورجینال 14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید حشره کش زیستی -اورجینال    
     
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *